çozdurmak işlik

  1. Hüjüm etdirmek, üstüne döküldirmek.

    • Komandir olaryň üstüne tanklary çozdurdy.

  2. Bir zada topuldyrmak, bir ýere eňdirmek, bosduryp goýbermek.

    • Owlak-guzyny suwa çozdurmak.

  3. Göçme manyda Köpçüligi bir işe ugrukdyrmak, girişdirmek.

    • Okuwçylary pagta ýygmaga çozdurmak.