çowluk

Agtygyň çagasy.

  • Kuwwat berip agtygyna, çowlugna, Ak kazyga keşde çekýän el bilen. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Nusga bolsun halkyň agtyk-çowlugna. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çowluk - çowlugy.