çowdary

Botanika Gara çörek bişirilýän galla ekini we onuň dänesi.

  • Men arwah çagalarynyň çowdarymy döwmekden boýun gaçyranlaryny ýadymdan çykaramok. (N. W. Gogol, Eserler)