çopançylyk

Çopanyň käri.

  • Muhammet özüniň çopançylykda bolan günlerini birin-birin göz öňüne getirdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çopançylyk - çopançylygy.