çolpulamak işlik

Çolpy bilen süzüp almak.

  • Gazandan çolpulap börek çykarmak.