çolalyk

  1. Köpçülik dällik, beýlekilerden üzňelik, çetdelik.

    • Olaryň oturan ýerleri çolalykdy.

  2. Hiç kim ýokluk, adam ýokluk, çola bolmaklyk.

    • Olaryň öýleri haçan barsaň çolalykdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çolalyk - çolalygy.