çolaklyk

Çolak bolmaklyk, aýagy kesilenlik, döwlenlik, maýyplyk.

  • Çolaklygy şu görýän adamlaryň hiç biri hem küýsäp alan däldir, muňa ganhor faşistler sebäp boldy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çolaklyk - çolaklygy.