çolak

Aýagy kesilen, döwük, maýyp, çonak.

  • Olaryň biri çolak, ýöne welin, şu haramzada möjek üç aýak hem bolsa gowşagrak itlere ýetdirmez. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çolak - çolagy.