çolaşyklyk

Baş çykarar ýaly dällik, çylşyrymlylyk, bulaşyklyk.

  • Bu çolaşyklykdan men-ä başymy çykaryp bilen däldirin!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çolaşyklyk - çolaşyklygy.