çola sypat

  1. Köpçülik däl, daş-töwereginde hiç zat bolmadyk, beýlekilerden üzňelikde, çetde bolan.

    • Şirinleriň howlusy çola ýerdedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  2. Adamsyz, janly-jemendesiz.

    • Aýlaryň öýleri çola, gum-gukluk. (B. Kerbabaýew, Aýlar)