çokunmak işlik

Dini söz Hudaýa ýa-da bir «keramatly» zada ýüz tutmak, ybadat etmek.

  • Halky ol ganojaklara çokunmaga mejbur edipdirler. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýegorjyk indi çokunmaýardy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)