çokuşmak işlik

Bir näçe bolup çokmak, biri-birini çokmak.

  • Kepderiler däne çokuşyp ýörüdiler.