çokjarmak işlik

Suwumsyzlyk edip, göze-başa düşmek, beýlekilerden öňürtmek, garyşmasyz ýere gatyşmak, garyşmak.

  • Ol derrew çokjaran bolup öňe çykar.