çokjalatmak işlik

Çokjalamaga mümkinçilik bermek, yzly-yzyna çokdurmak.

  • Gawunlary näme towuklara çokjaladyp goýaýypsyňyz, ýygnasaňyz bolmaýamy? !

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çokjalatmak - çokjaladýar, çokjaladar, çokjaladypdyr.