çokjalaşmak işlik

Birnäçe bolup bir zady çokjalap çykmak, biri-biriňi çokjalamak (guş hakynda).

  • Daşardaky zatlaryňyzy towuklar çokjalaşyp dur.

  • Gargalar maslygy çokjalaşýardylar.