çokalamak ço‧ka‧la‧mak işlik

Yzly-yzyna çokmak, çüňki bilen alyp iýmek, iýişdirmek, çüňki bilen deşmek (guş hakynda).

  • Gargalar maslygy çokalaýardylar.


Duş gelýän formalary
  • çokalamak
  • çokalamalar
  • çokalamasy
  • çokalap
  • çokalaýan
  • çokalaýar
  • çokalaýardy
  • çokalaýardylar