çokaý at

Teletinden tikilýän ökjesiz we gaýyş çaryga garanda mäkäm aýakgap.

  • Berdi aga çokaýyny çygşyldadyp, Myrat keliň öýüne salam berip girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çäkmen aldyň, çokaý aldyň, don aldyň, Hasaplap gör, hakyňdan-da kän aldyň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)