çokaý ço‧kaý at

Teletinden tikilýän ökjesiz we gaýyş çaryga garanda mäkäm aýakgap.

 • Berdi aga çokaýyny çygşyldadyp, Myrat keliň öýüne salam berip girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Çäkmen aldyň, çokaý aldyň, don aldyň, Hasaplap gör, hakyňdan-da kän aldyň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çokaýa
 • çokaýlary
 • çokaýlaryny
 • çokaýly
 • çokaýlydy
 • çokaýlyk
 • çokaýy
 • çokaýyn
 • çokaýynam
 • çokaýyny
 • çokaýynyň
 • çokaýyň
 • çokaýyňy
 • çokaýça