çogmak 1 işlik

 1. Gaýnap gabyň erňegine çenli ýetmek, gaýnap daşyna dökülmek, joşup daşyna çykmak.

  • Süýt çogdy.

 2. Göçme manyda Joş almak, joşmak.

  • Ýaş ýürekde barha ökde namys çogar ot alyp. (R. Seýidow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çogmak - çogdum, çogduň, çogupdyr.

çogmak 2

seret çogdam

 • Elimdäki bir çogmak güllerde her haýsysynyň goluna bir gyzyl gül berip, geçip gitdim.


Duş gelýän formalary
 • çogamok
 • çogan
 • çogana
 • çoganlaryň
 • çoganlyga
 • çogany
 • çoganyň
 • çogar
 • çogarly
 • çogdam
 • çogdum
 • çogdumy
 • çogdy
 • çogma
 • çogmagy
 • çogmagynyň
 • çogmak
 • çogmaklygy
 • çogsaň
 • çogup
 • çogýan
 • çogýandyr
 • çogýar
 • çogýardy