çogmak1 işlik

  1. Gaýnap gabyň erňegine çenli ýetmek, gaýnap daşyna dökülmek, joşup daşyna çykmak.

    • Süýt çogdy.

  2. Göçme manyda Joş almak, joşmak.

    • Ýaş ýürekde barha ökde namys çogar ot alyp. (R. Seýidow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çogmak - çogdum, çogduň, çogupdyr.

çogmak2

seret çogdam

  • Elimdäki bir çogmak güllerde her haýsysynyň goluna bir gyzyl gül berip, geçip gitdim.