çoýunmak işlik

[ço:ýunmak]

Oda ýylynmak, gyzynmak.

  • Ýigitler her ýerräkde ot ýakdylar, muny çoýunmak üçin hem-de möjekleri gorkuzmak üçin kömek bolar diýip hasaplaýardylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)