çoýun

Polada garanda döwlegen, uglerod gatyşykly demir magdany, eredilip alynýan metal.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem çoýun - çoýnum, çoýnuň, çoýny.