çoça

[ço:ça]

  1. Gepleşik dili Düýe.

    • Mäter şyh çoçanyň aýagy ýaly gödek ýumrugy bilen gyzy urup usurgatdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  2. Tagaşyksyz, gödek başarnyksyz, çemesiz (adam hakda).