çitnik

seret çitik2

  • Elleriniň ikisi-de gyzyl çitnik bilen suwulan ýalydy. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çitnik - çitnigi.