çitmek işlik

Çitim etmek, çitim çitip dokamak.

  • Ol ikisi dulda dokma çitýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Haly çitmek ýaly el hünäri işlerini öwredip başlamagy bilen oňa edepli bolmak terbiýesini-de berip başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)