çitme

Çitilip dokalan, çitilip edilen (torba, çuwal we ş. m. zatlar).

  • Melemtil ak ýanagaçly, çitme düşekçeler bilen örtülgi giň basgançaklar gidýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)