çitim

Haly dokalanda erişden ýüp geçirilip kesilýän bir kesim.

  • Dört ýüz müň çitim bar her metrinde. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Tä daň atandan Gün batana çenli haly çitim bilen hars urardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)