çintgetmek işlik

Sorap anygyna ýetdirmek, iň ownuk zatlaryna çenli gaýta-gaýta soradyp bildirmek.

  • Şol bir meseläni çintgedip oturmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çintgetmek - çintgedýär, çintgeder, çintgedipdir.


Duş gelýän formalary
  • çintgedip