çintgemek işlik

Sorap anygyna ýetjek bolmak, iň ownuk zatlary hem biljek bolup gaýta-gaýta soramak.

  • Hoşgeldi bu hakda mundan artyk gep çintgemegi islemedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň eden işlerini birin-birin çintgäp barlaýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
  • çintgemegi
  • çintgemegiň
  • çintgemek
  • çintgäp
  • çintgäpdir