çintgemek işlik

Sorap anygyna ýetjek bolmak, iň ownuk zatlary hem biljek bolup gaýta-gaýta soramak.

  • Hoşgeldi bu hakda mundan artyk gep çintgemegi islemedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň eden işlerini birin-birin çintgäp barlaýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)