çin

 1. Gulluk derejesi, wezipe.

  • Göýä diýersiň, komissar şeýle bir çin bolup, ondan ýokary çin dünýäde ýokmuş! (N. W. Gogol, Eserler)

 2. Gepleşik dili Pagon.


Duş gelýän formalary
 • çin-de
 • çindir
 • çindäki
 • çine
 • çinem
 • çini
 • çininde
 • çininden
 • çinindäki
 • çinine
 • çinini
 • çininiň
 • çiniň
 • çinlerden
 • çinleri
 • çinlerinden
 • çinlerini
 • çinleriniň
 • çinleriň
 • çinli
 • çinliler
 • çinlileriniň
 • çinlisi