çille 1

Gyş wagty, gyş paslynyň iň sowuk günleri, gyşyň örküji.

  • Ýaz gününe ýaraşar ýagyş, ýyldyrym, Gyş çilede joşgun sile ýaraşmaz. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

çille 2

Belli bir mukdardaky saralan ýüpek, kelep ýüpek.

  • Bakjaňyzdan bakaýyn, Ballar bolup akaýyn, Saçym çillän ýüpegi, Dutaryňa dakaýyn. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
  • çilleden
  • çillesiz
  • çilläniň