çilim çi‧lim at

 1. Çekilýän temmäki, papiros we ş. m. zatlar.

  • Keselliniň ýanynda çilim çekmek bolmaz. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  • Soňra kisesinden çilim çykaryp: -- Çekiň! -- diýip, Gurban Durda uzatdy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Temmäki çekilýän ýörite gural.

  • Ullakan çilim elden-ele geçýär. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • çilimdem
 • çilimden
 • çilimdir
 • çilime
 • çilimem
 • çilimi
 • çilimimem
 • çilimimi
 • çiliminden
 • çilimini
 • çiliminiň
 • çilimiň
 • çilimiňem
 • çilimiňi
 • çilimiňiz
 • çilimler
 • çilimlere
 • çilimlerem
 • çilimleri
 • çilimlerini
 • çilimleriniň
 • çilimleriň
 • çilimleriňizi
 • çilimli
 • çilimmi
 • çilimsiz