çilim at

  1. Çekilýän temmäki, papiros we ş. m. zatlar.

    • Keselliniň ýanynda çilim çekmek bolmaz. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

    • Soňra kisesinden çilim çykaryp: -- Çekiň! -- diýip, Gurban Durda uzatdy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  2. Temmäki çekilýän ýörite gural.

    • Ullakan çilim elden-ele geçýär. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)