çilik

Ujy egri taýak bilen süňk urlup oýnalýan oýun we şol togalak süňk.

  • Ýaňy-ýaňylar hem ýigit çykan oglanlar, jahyllar çilik oýnardylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çilik - çiligi.