çilik

Ujy egri taýak bilen süňk urlup oýnalýan oýun we şol togalak süňk.

 • Ýaňy-ýaňylar hem ýigit çykan oglanlar, jahyllar çilik oýnardylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çilik - çiligi.


Duş gelýän formalary
 • çilige
 • çiligi
 • çiliginde
 • çiliginden
 • çiligine
 • çiligini
 • çiliginiň
 • çiligiň
 • çilikde
 • çilikden
 • çilikdigini
 • çilikler
 • çiliklere
 • çilikleri
 • çiliklerinde
 • çiliklerinden
 • çilikleriniň
 • çilikleriň
 • çilikli
 • çilikmi