çile çi‧le at

[çi:le]

  1. Çaganyň eneden bolan gününden başlap, kyrk güne çenli dowam edýän döwür.

  2. Çile döwri bilen bagly, şol dessur bilen baglanyşykly näsaglyk.


Duş gelýän formalary
  • çile-de
  • çilede
  • çileden
  • çileli
  • çilesi
  • çilesinden
  • çiläniň