çile at

[çi:le]

  1. Çaganyň eneden bolan gününden başlap, kyrk güne çenli dowam edýän döwür.

  2. Çile döwri bilen bagly, şol dessur bilen baglanyşykly näsaglyk.