çilşirmek işlik

  1. Biri-biriniň içinden geçirmek, indirmek.

    • Ol aýaklaryny çilşirip, traktoryň kölegesinde çaý içip otyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Sport termini Çilşirme emelini salmak.


Duş gelýän formalary
  • çilşirdi
  • çilşirip
  • çilşirme