çil

[çi:l]

Ekin meýdanlarynda peliň gyrasyna çekilýän uzap giden beýiklik, çäk.

 • Hoşgeldi pilini egnine atyp, çiliň üsti bilen bulara baka gaýtdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • çilden
 • çildi
 • çildir
 • çile
 • çili
 • çilim
 • çilimdem
 • çilimden
 • çilimdir
 • çilime
 • çilimem
 • çilimi
 • çilimimi
 • çilimiň
 • çilimiňem
 • çilimmi
 • çilin
 • çilini
 • çiliniň
 • çiliň
 • çiller
 • çillerde
 • çillerdäki
 • çillere
 • çilleri
 • çillerime
 • çillerindäki
 • çillerini
 • çilleriň
 • çilli
 • çilmi