çil

[çi:l]

Ekin meýdanlarynda peliň gyrasyna çekilýän uzap giden beýiklik, çäk.

  • Hoşgeldi pilini egnine atyp, çiliň üsti bilen bulara baka gaýtdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)