çigilmek işlik

seret çigişmek

  • Ýigidiň göwni ýüpekdir, berk çigilse çözülmez. (nakyl)

  • Botinkamyň bagy çiglipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çigilmek - çigler, çiglipdir.


Duş gelýän formalary
  • çigildem
  • çigilmegi
  • çigilse
  • çigilse-de
  • çigilýär
  • çiglip
  • çiglipdir