çigilmek işlik

seret çigişmek

  • Ýigidiň göwni ýüpekdir, berk çigilse çözülmez. (nakyl)

  • Botinkamyň bagy çiglipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çigilmek - çigler, çiglipdir.