çigildem

Botanika Düýbi sogan görnüşli, owadan gyzyl gülli meýdan oty.

  • Ol Aýna bilen çigildem gazmaga gidenini gözüniň öňünden geçirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Çigildemleriň al-elwan güllerine seredip barýarys. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)