çig

[çi:g]

 1. Ýeterlik gowrulmadyk, ýeterlik gaýnadylmadyk, bişmedik (et we ş. m. hakynda).

  • Naharyň eti çig eken.

 2. Bişip ýetişmedik, gök (gök önüm, miwe hakynda).

  • Şu garpyzlaryň ýekeje çigi hem ýokdur.

 3. Gutarnykly bolmadyk, taýýar däl, doly işlenmedik (önüm, mal hakynda).

  • Senagatymyza çig mallar berýaris. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Daşýar çig maly ol senagata, Hem senagat malyn çekýär ilata. (N. Pomma, Saýlanan eserler)