çetik

Jüýjeleriň aýagyna bellik üçin daňylýan ýüpjagaz.

  • Jüýjäniň aýagyna çetik bagladylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çetik - çetigi.