çeti

Botanika Gumda bitýän, çerkeze meňzeş gyrymsy ösümlik.

 • Çerkez, çetiniň ornuny indi tutýar ýüpek pagta. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
 • çetem
 • çetiden
 • çetidir
 • çetilere
 • çetileriň
 • çetili
 • çetime
 • çetimidir
 • çetimize
 • çetini
 • çetiniň
 • çetiňe