çepbe

Bir zadyň ýagdaýynyň amatsyz, ters tarapy, tersi.

  • Emma, ýazgyt çepbesine öwrüldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olaryň çepbesine Aýna adatdan daşary gurp geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • çepbeligine
  • çepbesine