çep çep

 1. Sagyň garşylyk tarapy, bedeniň ýürek ýerleşen tarapy, sol.

  • Ol gaýyş sumkasyny çep eline aldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Aman aga içi sowgatly horjunyny ýene çep omzuna atdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Dost däl, duşman, ýagy.

  • Olar biri-birleri bilen çep bolupdyr.


Duş gelýän formalary
 • çepde
 • çepden
 • çepdigini
 • çepdäki
 • çepe
 • çepem
 • çepi
 • çepime
 • çepinde
 • çepinden
 • çepindäki
 • çepine
 • çepini
 • çepiň
 • çepiňde
 • çepiňe
 • çepleýin
 • çepli
 • çepmi