çemmerlenmek işlik

Çemmer bilen daňylmak, çemmer çekilmek.