çemesiz çe‧me‧siz sypat

  1. Oňaýsyz, amatsyz.

    • Meniň duran ýerim çemesiz bir ýerdi.

  2. Çemesi bolmadyk, ukyby bolmadyk, tagaşyksyz.

    • Çemesiz adam.


Duş gelýän formalary
  • çemesizlik