çemen çe‧men

 1. Her dürli gülli otlar gögeren ýer.

  • Görünmedi özge janly-jemende, Guşlar saýramaýar gülde çemende. (Çary Aşyr, Poemalar)

 2. Baglanan gül dessesi.

  • Gadam elini uzadyp, ýuwaşlyk bilen çemeni alýar. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Çykdy ol gyz golda çemen gül bilen. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • çemende
 • çemendikler
 • çemeni
 • çemeninde
 • çemenine
 • çemenini
 • çemeniniň
 • çemeniňi
 • çemenler
 • çemenlere
 • çemenleri
 • çemenlerinde
 • çemenlerinden
 • çemenlerini
 • çemenli
 • çemenligi
 • çemenligini
 • çemenliginiň
 • çemenligiň
 • çemenlik
 • çemenlikde
 • çemenmi
 • çemensiz