çemeli çe‧me‧li sypat

 1. Oňaýly, amatly.

  • Hoşgeldi şol agaçlardan bir gujagyny dolduryp getirdi-de, çemeli ýerde goýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Megerem, gerek, ähtimal.

  • Kän ýyllap elden-ele geçip okalan bolara çemeli. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Sygyr dogrudan-da gaty suwsan bolara çemeli. (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

 3. Takmyn, töwereginde.


Duş gelýän formalary
 • çemelidi
 • çemelije
 • çemelilik
 • çemelim
 • çemeliräk
 • çemelisi
 • çemelisini
 • çemeliň