çemelenmek çe‧me‧len‧mek işlik

Bir işi ýerine ýetirmäge synanmak, häzirlenmek, hyýallanmak, küýlenmek, taýýarlanyp durmak.

 • Näme-de bolsa, ol bir zat diýmekçi bolup çemelendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • çemelendi
 • çemelendi-de
 • çemelenen
 • çemelenende
 • çemelenip
 • çemelenipdi
 • çemelenmek
 • çemelenmäge
 • çemelenýän
 • çemelenýänini