çemeleşmek çe‧me‧leş‧mek işlik

Bir işi etmäge girişmek, bir zady amala aşyrmaga synanyşmak.

 • Her bir zada çemeleşmegi bilmeseň, iş başaryp bolmajak ekeni. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • çemeleşdi
 • çemeleşdigi
 • çemeleşdik
 • çemeleşdiler
 • çemeleşeli
 • çemeleşen
 • çemeleşende
 • çemeleşendigi
 • çemeleşendigine
 • çemeleşendigini
 • çemeleşendiginiň
 • çemeleşendigiňizi
 • çemeleşendiklerini
 • çemeleşenimizde
 • çemeleşeniň
 • çemeleşer
 • çemeleşeris
 • çemeleşersiň
 • çemeleşip
 • çemeleşipdi
 • çemeleşipdir
 • çemeleşipdirler
 • çemeleşipmi
 • çemeleşjekdi
 • çemeleşjekdigine
 • çemeleşjekdigini
 • çemeleşme
 • çemeleşmegi
 • çemeleşmeginde
 • çemeleşmegini
 • çemeleşmeginiň
 • çemeleşmegiň
 • çemeleşmegiňizden
 • çemeleşmek
 • çemeleşmekde
 • çemeleşmekden
 • çemeleşmekdir
 • çemeleşmekleri
 • çemeleşmeklerine
 • çemeleşmeklerini
 • çemeleşmeklige
 • çemeleşmekligi
 • çemeleşmekligiň
 • çemeleşmeklik
 • çemeleşmeklikdir
 • çemeleşmeler
 • çemeleşmelerde
 • çemeleşmelerden
 • çemeleşmelere
 • çemeleşmeleri
 • çemeleşmelerin
 • çemeleşmelerinde
 • çemeleşmelerinden
 • çemeleşmelerine
 • çemeleşmelerini
 • çemeleşmeleriniň
 • çemeleşmeleriň
 • çemeleşmeli
 • çemeleşmelidigi
 • çemeleşmelidigine
 • çemeleşmelidigini
 • çemeleşmelidiginiň
 • çemeleşmelidir
 • çemeleşmesi
 • çemeleşmesidir
 • çemeleşmesinde
 • çemeleşmesinden
 • çemeleşmesine
 • çemeleşmesini
 • çemeleşmesiniň
 • çemeleşmezden
 • çemeleşmezligi
 • çemeleşmezlik
 • çemeleşmeýär
 • çemeleşmäge
 • çemeleşmän
 • çemeleşmändiklerini
 • çemeleşmäni
 • çemeleşmäniň
 • çemeleşse
 • çemeleşseň
 • çemeleşseňem
 • çemeleşýän
 • çemeleşýändigi
 • çemeleşýändigimize
 • çemeleşýändiginden
 • çemeleşýändigine
 • çemeleşýändigini
 • çemeleşýändigiňi
 • çemeleşýändikleri
 • çemeleşýändiklerine
 • çemeleşýändiklerini
 • çemeleşýänini
 • çemeleşýär
 • çemeleşýärin
 • çemeleşýäris
 • çemeleşýärler