çemçe çem‧çe

Suwuk ýa-da pytrap duran iýmiti iýmek üçin ýasalan gural, kaşyk, galam.

 • Ol pyçak, çemçe berip, biziň haýal etmän nahar iýmegimizi sorady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

gezekli çemçe

Her bir işde, durmuşda birek-birege «gezek geler, iş düşer» manysynda ulanylýan aňlatma.


Duş gelýän formalary
 • çemçede
 • çemçeden
 • çemçedi
 • çemçedir
 • çemçeler
 • çemçeleri
 • çemçelerine
 • çemçelerini
 • çemçeleriniň
 • çemçeleriň
 • çemçeleriňmi
 • çemçeli
 • çemçelini
 • çemçemi
 • çemçesi
 • çemçesidi
 • çemçesin
 • çemçesine
 • çemçesini
 • çemçesiniň
 • çemçä
 • çemçämem
 • çemçäni
 • çemçäniň
 • çemçäň
 • çemçäňem
 • çemçäňi