çelgi çel‧gi

Ýolsuz ýerlerde azaşmazlyk üçin goýulýan bellikler.

 • Biz çalmary we çelgini gözläp, gumda azaşyp, uzak wagtlap aýlandyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • çelgiden
 • çelgiler
 • çelgilere
 • çelgileri
 • çelgilerine
 • çelgilerini
 • çelgileriň
 • çelgini
 • çelgisi
 • çelgisidir
 • çelgisinde
 • çelgä