çelek çe‧lek at

 1. Suwuklyk guýulýan bili demir gurşawly agaç ýa-da demir gap.

  • Aňryňdaky duran suw çelege bir seret. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ýag çelekleri biri-biriniň üstüne münderlenişipdir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Ýaşçik.

  • Bir çelek üzüm hem getiripdim -- diýip, Sähet öň ýanynda duran agzy gapakly ýaşçigi görkezdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Dialektal söz seret bedre

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çelek - çelegi.


Duş gelýän formalary
 • çelege
 • çelegi
 • çeleginde
 • çelegine
 • çelegini
 • çeleginiň
 • çelegiň
 • çelekde
 • çelekden
 • çelekdi
 • çelekdäki
 • çelekler
 • çeleklerde
 • çeleklerden
 • çeleklere
 • çelekleri
 • çeleklerim
 • çeleklerinden
 • çeleklerine
 • çeleklerini
 • çelekleriň
 • çelekli